Formy współpracy: powierzenie zarządzania nieruchomością i zlecenie administrowania. Standaryzacja poszczególnych usług następuje zgodnie z preferencjami właścicieli i warunkami lokalnego rynku.

Pakiet usług w ramach umowy o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną.

Reprezentacja wspólnoty

 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami

Obsługa prawna

 • Reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • Opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów) wspólnoty

Obsługa bankowo-księgowa

 • Otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • Pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • Pobieranie i windykacja dochodów z pożytków
 • Przygotowywanie projektów planu gospodarczego
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty

Obsługa administracyjna

 • Zapewnienie dostaw usług komunalnych
 • Zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci
 • Zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku
 • Negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań
 • Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi negocjowanie cen i warunków umów
 • Nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu, wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje w budynku
 • Negocjacje z wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztorysów

Obsługa techniczna nieruchomości

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego
 • Zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • Przygotowywanie planów remontowych
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje – odbiór tych prac
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych

Opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami właścicieli

 • Zachowawczy plan zarządzania – utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym
 • Rozwojowy plan zarządzania
 • Powiększanie wartości nieruchomości
 • Plany pozyskiwania pożytków
 • Plany zagospodarowania wnętrz w części wspólnej budynku
 • Poprawa jakości życia, zwiększenie standardu budynku

Adres

Chojnowska 76

59-220 Legnica

Godziny pracy biura

pon. – czw. 8:00 – 16:00

pt. 8:00 – 14:00

Dane kontaktowe

76 723 03 40

biuro@investdom.net.pl

Dział administracyjno-techniczny

695 600 907

783 647 195

722 004 511

798 547 971

Zarządca

605 253 306

Księgowość

76 723 03 40

798 303 275

Menu